بسته های ترافیک اضافی (گیگ)

بسته های ترافیک اضافی (گیگ)

بسته های ترافیک اضافی پایه

1G
4360 تومان
حجم بسته 1 گیگابایت
2G
8720 تومان
حجم بسته 2 گیگابایت
3G
13080 تومان
حجم بسته 3 گیگابایت
5G
21800 تومان
حجم بسته 5 گیگابایت

بسته های ترافیک اضافی طلایی

10G
32700 تومان
حجم بسته 10 گیگابایت
20G
54500 تومان
حجم بسته 20 گیگابایت
50G
109000 تومان
حجم بسته 50 گیگابایت
100G
163500 تومان
حجم بسته 100 گیگابایت

در بسته های ترافیک اضافی پایه قیمت هر گیگ از قرار ۴۳۶۰ تومان محاسبه می گردد
در بسته ۲۰G که شامل تخفیف ترافیک طلایی می شود قیمت هر گیگ از ۲۷۲۵ تومان محاسبه میگردد
در بسته ۵۰G که شامل تخفیف ترافیک طلایی می شود قیمت هر گیگ از ۲۱۸۰ تومان محاسبه میگردد
در بسته ۱۰۰G پیشنهاد ویژه خورشیدنت قیمت هر گیگ تنها ۱۶۳۵ تومان محاسبه میگردد