تعرفه سرویس های اشتراکی و اختصاصی اینترنت پرسرعت

طرح ویژه ی یک، دو، سه خورشیدنت

ویژه برج ها و مجتمع های مسکونی

1M-10G
15000تومان در ماه
ویژه مجتمع های مسکونی
حداقل تعداد خرید 8 واحد
سرعت 1 مگابیت
حجم بسته 10 گیگابایت
2M-10G
20000 تومان در ماه
ویژه مجتمع های مسکونی
حداقل تعداد خرید 8 واحد
سرعت 2 مگابیت
حجم بسته 10 گیگابایت
3M-10G
25000 تومان در ماه
ویژه مجتمع های مسکونی
حداقل تعداد خرید 8 واحد
سرعت 3 مگابیت
حجم بسته 10 گیگابایت

طرح های اقتصادی خورشیدنت

خرید اینترنت ارزان ، پرسرعت و نامحدود

128Kb-2G
9810 تومان در ماه
سرعت 128 کیلوبیت
حجم بسته 2 گیگابایت
128Kb-5G
15260 تومان در ماه
سرعت 128 کیلوبیت
حجم بسته 5 گیگابایت
128Kb-No Limit
25070 تومان در ماه
سرعت 128 کیلوبیت
حجم بسته نامحدود

256Kb-2G
15260 تومان در ماه
سرعت 256 کیلوبیت
حجم بسته 2 گیگابایت
256Kb-No Limit
38150 تومان در ماه
سرعت 256 کیلوبیت
حجم بسته نامحدود
512Kb-3G
18530 تومان در ماه
سرعت 512 کیلوبیت
حجم بسته نامحدود

512Kb-8G
27250 تومان در ماه
سرعت 512 کیلوبیت
حجم بسته 8 گیگابایت
512Kb-20G
38150 تومان در ماه
سرعت 512 کیلوبیت
حجم بسته 8 گیگابایت
512Kb-No Limit
54500 تومان در ماه
سرعت 512 کیلوبیت
حجم بسته نامحدود

طرح های بدون مرز خورشیدنت

تجربه ارتباط پایا ، بدون محدودیت و حجم بالا

1Mb-No Limit
98100 تومان در ماه
سرعت 1 مگابیت
حجم بسته نامحدود
2Mb-20G
85020 تومان در ماه
سرعت 2 مگابیت
حجم بسته 20 گیگابایت
2Mb-50G
117720 تومان در ماه
سرعت 2 مگابیت
حجم بسته 50 گیگابایت

2M-No Limit
185300 تومان در ماه
سرعت 2 مگابیت
حجم بسته نامحدود
3M-No Limit
294300 تومان در ماه
سرعت 3 مگابیت
حجم بسته نامحدود
4M-No Limit
392400 تومان در ماه
سرعت 4 مگابیت
حجم بسته نامحدود

5M-No Limit
490500 تومان در ماه
سرعت 5 مگابیت
حجم بسته نامحدود
6M-20G
132980 تومان در ماه
سرعت 6 مگابیت
حجم بسته 20 گیگابایت
4M-20G
117720 تومان در ماه
سرعت 4 مگابیت
حجم بسته 20 گیگابایت

پیشنهادهای ویژه خورشیدنت

سرویس های اینترنت پرسرعت حجمی

1Mb-3G
22890 تومان در ماه
سرعت 1 مگابیت
حجم بسته 3 گیگابایت
1Mb-8G
30520 تومان در ماه
سرعت 1 مگابیت
حجم بسته 8 گیگابایت
1Mb-30G
52320 تومان در ماه
سرعت 1 مگابیت
حجم بسته 30 گیگابایت

2Mb-3G
33790 تومان در ماه
سرعت 2 مگابیت
حجم بسته 3 گیگابایت
2Mb-6G
43600 تومان در ماه
سرعت 2 مگابیت
حجم بسته 6 گیگابایت
2Mb-11G
52320 تومان در ماه
سرعت 2 مگابیت
حجم بسته 11 گیگابایت

4M-3G
41420 تومان در ماه
سرعت 4 مگابیت
حجم بسته 3 گیگابایت
4M-6G
58860 تومان در ماه
سرعت 4 مگابیت
حجم بسته 6 گیگابایت
4M-11G
81750 تومان در ماه
سرعت 4 مگابیت
حجم بسته 11 گیگابایت

6M-3G
50140 تومان در ماه
سرعت 6 مگابیت
حجم بسته 3 گیگابایت
6M-6G
67580 تومان در ماه
سرعت 6 مگابیت
حجم بسته 6 گیگابایت
6M-11G
99190 تومان در ماه
سرعت 6 مگابیت
حجم بسته 11 گیگابایت

8M-3G
62130 تومان در ماه
سرعت 8 مگابیت
حجم بسته 3 گیگابایت
8M-6G
77390 تومان در ماه
سرعت 8 مگابیت
حجم بسته 6 گیگابایت
8M-11G
109900 تومان در ماه
سرعت 8 مگابیت
حجم بسته 11 گیگابایت

طرح پرواز خورشیدنت

ویژه موسسات ، سازمان ها ، شرکت ها ، ادارات و کارخانجات

UP to 30M
هر گیگابایت 10000 تومان
سرعت تا 30 مگابیت
محدودیت زمانی ندارد

درشارژ سه ماهه ۵% و ۶ ماهه ۷% و یکساله ۱۰%تخفیف اعمال می شود